עקרונות מנחים לבעיות השעה

עקרונות מנחים לבעיות השעה

מחבר: זאב ז'בוטינסקי
שנת ההוצאה: תשמ"ב- 1981
מילות מפתח: בעיות בחברה הישראלית
הספר עוסק בנושאים הבאים: השקפה על בעיות מדינה וחברה, משבר הפרולטריון א', ב, - סקירה וביקורת הסוציאליזם. על בניין ציבור ותיקון ציבור (הרצאה בתל-אביב בשנת 1928) - בעיות חברה וכלכלה. בעיות מעמדיות. בוררות לאומית. השאלה הסוציאלית בבית"ר. הציונות הבלתי-מתפשרת: בראשית ברא אלוהים את תביעתי - על ראשוני הציונות (דה-האז, טיומקין). ארצו של ישראל - תגובה על מאמר איתמר בן-אב"י. דברים בטלים- ביקורת על רעיון א"י הדו לאומית. ארץ-ישראל הדו לאומית. אוריינטציה תרבותית: המזרח - על ההבדלים בין מזרח למערב. המזרח הציורי - סקירת תרבות המזרח. סכסוך ישראל-ערב: הבעיה הערבית - בלי דראמאתיות - טיוטת חוקה והצעה לפתרון הבעיה. שיחה עם זאנגוויל - חילופי אוכלוסין. ועוד לבעיה הערבית. בין שבטי ישראל בינם לבין עצמם: יהודי המזרח. הספרדים והבחירות. איכות החיים עניינים שבלב: הדר - ההדר הביתר"י. היה אדם בצאתך... - כללי התנהגות לביתרים בצ'ביטה-וקיה. הדת, הרהורים על הדת (נאום בווארשה, 1936). האבן השואבת שבאמונה - על דת ואמונה. לתרוץ תמיהות (מכתבו של ז'בוטינסקי לבנו, ערי) בנושא דת. לשון מלכים ונביאים: בזכות העברית (דגם של נאום ללומדי-עברית מתחילים). אקטיביזם בלשון - על השפה העברית. אותיות - על כתיבת עברית באותיות לטיניות. סטינוגרפיה - על כתיב חסר בעברית. בצל החורבן בהלך-רוח של ט' באב (נאום בווארשה, ט' באב תרצ"ח, 1938). הקץ לדאלוי (בוז) - ביקורת על פובליציסטים יהודים שבמקום להזהיר מפני הסכנות מסתפקים בגינוי האנטישמיות בקריאת בוז. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
מכון ז'בוטינסקי בישראל

עמודים:
א  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  
78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  
104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  129  
130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  
155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168