מחאה ציבורית בישראל 1992-1949

מחאה ציבורית בישראל 1992-1949

מחבר: שמואל ליימן-ווילציג
שנת ההוצאה: תשנ"ב - 1992
מילות מפתח: ישראל; מחאה; Israel; מדינת ישראל; תנועות מחאה; מחאה חברתית
מדינת ישראל מובילה בעולם הדמוקרטי, בהשתתפות אזרחיה במחאה הציבורית – זהו הגילוי המרכזי של המחקר החלוצי המוצג בספר. המחבר מנתח את הגורמים השונים הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים הבאים לידי ביטוי בפעילות חוץ-פרלמנטרית אינטנסיבית; מתאר את התפתחותה ומאפיינה הרבים של פעילות המחאה הציבורית מאז קום המדינה; ומנסה להעריך את מידת הצלחתה. כמו-כן הוא דן בבעית מהות הדמוקרטיה הישראלית על פגמיה, ומציע הצעות מעשיות לרפורמה במערכת הפוליטית והכלכלית, לתיקון העיוותים המלווים את תופעת המחאה.
הספר יעניין הן את העוסקים במדעי המדינה, בתקשורת המונים, בכלכלה, בסוציולוגיה ובהיסטוריה של המורשת היהודית, והן את הציבור המשכיל.
הספר ראה אור בסדרת עיונים במשק ובחברה. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  2  4  5  6  7  9  10  11  12  13