פרק 4 מיהו המפגין הישראלי?

פרק 4 מיהו המפגין הישראלי ? בשני הפרקים הקודמים נסקרה המחאה הציבורית בישראל אגב התמקדות בשאלות '' מה , " "מתי , " "איפה" ו"כיצד . " כעת נפנה לשאלה "מי" מוחה ( על השאלה "למה " נדון בהרחבה בארבעת הפרקים הבאים . ( מי הם המפגינים בישראל ? מה מאפיין אותם מבחינה סוציו דמוגרפית ? התשובות נמצאות בטבלה שלפנינו . מקצת הנתונים מעניינים , אף כי לכאורה לאו דווקא "הגיוניים . " ואולם כפי שיוסבר , הם קשורים לניתוח ולתיאוריה של מחקרנו ( נרחיב עליהם את הדיבור בפרקים הבאים . ( ראשית , מן הטבלה ברור שכמה משתנים סוציו דמוגרפיים אינם חשובים או אינם משפיעים על שיעור ההשתתפות של אזרחי ישראל . למשל , ישראלים כמעט בני כל 1 הגילים מחו במידה דומה . והוא הדין למידת "הדתיות" - הפער בין שומרי מצוות ובין חופשיים עומד על שלושה אחוזים בלבד , והדעת נותנת שגם נתון זה אינו מדויק מאחר שקשה ביותר לראיין חרדים קיצוניים , שרמת השתתפותם בהפגנות כנראה גבוהה מן הממוצע . גם הזדהות מפלגתית אינה מעלה ואינה מורידה הרבה . בייחוד בולט הדבר כשמדובר בתומכי שתי המפלגות הגדולות - מידת ההשתתפות בהפגנות זהה 2 לחלוטין !( 22 . 5 % ) 1 העובדה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן