דרך הוויכוח

לתבונה . הם אכלו מן העץ , ולמעשה אלוהים אכן שיקר . השניים לא מתו , עיניהם נפקחו בדיוק כפי שסיפר להם הנחש - פרומיתיאוס של סיפור זה . בפעם 8 הראשונה מבחינים הם בין טוב ורע ... התחלת הציוויליזציה האנושית . משמעות רבה יש לעצם הדבר ששמו של העם היהודי מקורו במאבק ובהתנגדות . המשמעות המהותית וההיסטורית העוברתית של הסיפור בבראשית ל"כ : 30-25 מעורפלת ( בלשון המעטה , ( אבל הפרטים הפשוטים על אודות מאבקו של יעקב במלאך , ובייחוד על התוצאה , ברורים למדי : "ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל , כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל " . בעצם שמם מסמלים אפוא בני ישראל סירוב להיכנע לסמכות כלשהי . הסגולה שנתברכו בה אינה בבחינת מתת שמים אלא תכונה שנאבקו למענה - במחיר כבד כמסופר בתורה . אבל זה היה טבעם של אבות האומה הזאת ( אברהם ובייחוד יעקב ) והרצון הנצחי להיקרא "ישראל" מעיד עדות ברורה שרוח המאבק , המחאה וההתנגדות נמשכת עד עצם היום הזה . דרךהוויכוח הדוגמאות הרבות של ויכוחים בתנ"ר מלמדות בדרך כלל על יחס סמכותי נזיל או מעורפל בין המתווכחים . במלים אחרות , בזמן שאין היררכיה סמכותית קבועה ( או כשזו נקבעה זה לא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן