מחאה לפני תקופת הבחירות בישראל ואחריה ‭1984-1951 -‬