התעניינות פוליטית רבה, סובלנות פוליטית מעטה

" ביחסים בין אישיים מעורבים רגשות עמוקים . כשהאישיות כולה מעורבת ולא רק חלק 7 אחד ממנה , סביר להניח שיתעוררו רגשות אהבה ושנאה , אהדה וגם עוינות " . שנית , מאחר שהיהודים מן העולם הערבי היו רק כ 15 % > מכלל האוכלוסייה היהודית ביישוב , היתה התרבות הדומיננטית של החלוצים הציונים בדרך כלל מערבית . כתוצאה מן העלייה ההמונית מארצות ערב לאחר קום המרינה ומשיעור הילודה הגבוה למדי של אוכלוסייה זו , נוצר מצב של שוויון אוכלוסייתי עדתי , ובעקבותיו הלכה והתעצמה התרבות המזרחית במדינה משנות השישים ואילך . בין שתי העדות היהודיות בארץ נוצרו נקודות חיכוך רבות שהורגשו בעיקר בזירה הפוליטית והציבורית בשנות השבעים והשמונים , כפי שראינו בפרק . 2 היתה כאן מידה של אירוניה — דווקא אותן קבוצות אתניות שבאו ממדינות בעלות תרבות פוליטית וחברתית סמכותית , למדו והפנימו את עקרונות הגישה ההתנגדותית , שנשמרו שנים כה רבות בידי "מרכאיהם , " יהודי המערב ! שלישית , כל עוד לא היתה למנהיגות היהודית ביישוב ריבונות מדינית וסמכויות מוחלטות לקבל החלטות , לא טופלו ( כראוי או בכלל ) כמה נושאים מרכזיים . ואולם ברגע שהוקמה המדינה לא היה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן