פרק 2 התפתחות המחאה הציבורית בארץ: נושאיה וממדיה בתקופות השונות

פרק 2 התפתחות המחאה הציבורית בארץ : נושאיה וממדיה בתקופות השונות כצפוי , לא התפתחה המחאה הציבורית בישראל במשך השנים בעקביות ובהדרגה . יתרה מזאת , היא לוותה בשינויים קיצוניים . בפרק זה נסקרת התפתחות המחאה סקירה כללית על פי נושאיה ועצמתה לפי תדירות המאורעות במרוצת השנים . בשלנ זה אין 1 לארבעה נושאים מחולק משתנה זה : פוליטי , כלכלי , חברתי ודתי . פוליטי : כולל מדיניות חוץ , יישוב השטחים , מפלגות ואישים פוליטיים , מלחמה ושלום , ביטחון וכדומה . לא תמיד קל היה לקבוע את הסיווג . לדוגמה , כאשר תנועת גוש אמונים מוחה , האם זאת מחאה פוליטית או דתית ? המדיניות המתודולוגית שהנחתה אותי כאן ( ובמשתנים בעייתיים אחרים , כפי שנראה בהמשך ) היתה כיצר החברה הישראלית בכלל והשלטונות בפרט התייחסו לנושא . בעניין מחאתה של תנועת גוש אמונים , למרות העקרונות הדתיים המנחים את הגוש , סווגו ההפגנות סיווג פוליטי . כעשרה אחוזים מאירועי המחאה הפוליטיים היו בעלי משמעות כפולה כזאת . כלכלי : אינו כולל פעילות כלכלית חוץ מסגרתית רגילה כמו שביתות כלכליות . נמנו רק אותם אירועי מחאה נגד מדיניות או נגד החלטות כלכליות של השלטונות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן