1970-1955: תקופת ירידת המחאה

אצל שני הצדדים . במצב של אי ודאות הדדית רבו הסיכויים לאלימות בשטח בשל תפיסה לקויה ( ואפילו חוסר ידיעה ) של גבולות המותר . על כל פנים יחס של הפגנה אלימה אחת מתוך חמש הפגנות אינו גבוה ביותר , בייחוד בהתחשב בעומק הבעיות בשנים שלאחר קום המדינה ובהעדר תרבות חוץ פרלמנטרית מוסכמת בעלת כללי משחק מקובלים . לאחר שעברה מדינת ישראל תקופה קשה זו בלי תסיסה חברתית חמורה ובלי שפיכות דמים , באה העת למידה של רגיעה ממחאה ציבורית . ואולם התקופה שאחריה לא התאפיינה ברגיעה באפיקים פוליטיים אחרים - וודאי שלא בהעדר מחאה מוחלט . : 1970-1955 תקופת ירידת המחאה כבר באמצע שנות החמישים השתפרה האווירה הםוציו כלכלית בארץ . השלטונות התגברו סוף סוף על בעיית המגורים של העולים ( גלי העלייה הסתיימו כבר ב 1952 ומספר העולים בשנים שלאחר מכן היה קטן במונחים אבסולוטיים ומצומצם ביחס לאוכלוסייה הכוללת בארץ משנות החמישים ואילך . ( יתרה מזאת , כלכלת ישראל החלה להתאושש מן המשבר הכלכלי , ושני העשורים הבאים ( עד למלחמת יום הכיפורים ) התאפיינו בשיפור כמעט בלתי פוסק . למעשה , מסוף 1954 עד 1970 עלתה ההכנסה הריאלית בארבעה אחוזים לשנה בממ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן