1954-1949: תקופת מחאת הקליטה

: 1954-1949 תקופת מחאת הקליטה עם תום מלחמת העצמאות התחילה מדינת ישראל להקים את המוסדות המדיניים ולשקם את הקיימים . אולם מחמת הבעיות התכופות לא עלה בידי השלטונות לפתח את החברה פיתוח מסודר והדרגתי . התעורר צורך דחוף ביותר לטפל בשני תחומים : המשק המעורער וקליטת גלי ההגירה הענקיים , ששטפו את המדינה והביאו לידי הכפלת אוכלוסיית ישראל בחמש השנים הראשונות בלבד ! תדירותם הגבוהה של אירועי המחאה אינה מפתיעה כלל . למעשה , הפער האמיתי בין מספר אירועי המחאה בתקופה זו ובין מספרם בתקופה הבאה גדול הרבה יותר ממה שנראה בהתחשב בגידול הדרמתי של האוכלוסין . כך , למשל , היחס בין שבעים ושלושה האירועים ב 949 ו ובין עשרים האירועים ב 1955 גדול בהרבה מ . 365 % כמו כן אפשר היה לשער , בהתחשב במצב הביטחוני המעורער , שמפגינים פוטנציאליים יראו איפוק מחשש לפגיעה בלגיטימיות של המשטר או באחדותו ובאחדות המרינה . ואולם העדר איפוק שכזה מעיד על התרעומת העמוקה של המפגינים שעלולה היתה לפרוץ ביתר שאת אלמלא המצב הביטחוני הרגיש . עובדה אחרת , שתוצג בהרחבה בפרק - 6 בציבור הישראלי לא היתה הסכמה רחבה בדבר החוקיות המוסרית של הפגנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן