גודל

גודל בהתחשב במספר הקטן יחסי של אוכלוסיית מדינת ישראל , אין המספר הממוצע של המשתתפים בכל אירוע מחאה נופל מן המצופה - ואולי אף עולה עליו במקצת . מן האירועים בתקופה כולה 37 . 5 % היו "קטנים - 45 . 6 % , " "בינוניים - 13 . 3 % , " "גדולים , " ורק - 3 . 69 ' "ענקיים . " מעניין יותר הדבר שלמרות עלייה של פי שבעה במספר האוכלוסין , העלייה העקבית היחידה בגודל האירועים נמצאה בהפגנות ה"ענקיות , " 2 שנעו בין 1 . 89 ' בתקופה הראשונה ל 4 . 4 % ברביעית . תהיה אפוא השפעתה של העלייה במספר האוכלוסין על תדירות האירועים לשנה אשר תהיה , הנתונים כאן מעידים שעלייה זו אינה משפיעה הרבה על גודל האירוע , כלומר על מספר משתתפיו . האם גודל האירוע קשור לנושא המחאה ? כאן התשובה ברורה יותר : 22 . 1 % מן ההפגנות הפוליטיות הן "גדולות " או "ענקיות " בהשוואה למחאות חברתיות שרק 11 . 3 % מהן "גדולות" או "ענקיות . " בין שני נושאים אלה עומדים המחאה הכלכלית כזכור , החלטתי לקבוע מספר מינימלי של עשרה משתתפים מבוגרים היא שרירותית , אבל גם בבחינת פשרה בין חמישים מפגינים הזקוקים לרשיון כדי להפגין ובין מפגין אחד היכול להשפיע במח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן