מחאה ציבורית בישראל ‭1992-1949‬

שמואל ל » מן-וו > לצ > ג עיונים במשק ובחברה הוצאת אוניברסיטת בראילן עיצוב העטיפה ; מבס יצחק התמוכה המקורית צולמה ע"י וים ZOOM 77 שמואל ל »> מן-וו > לצ » ג מחאה ציבורית בישראל 1992-1949  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן