תגובת השלטונות בשטח

ציון "העצמה הכוללת" הממוצע הוא ; 5 . 67 מתחת לציון 2 בממוצע לכל אחד משלושת המרכיבים . המעניין הוא שלא נמצאו שינויים של ממש ב"עצמה הכוללת" בין כל ארבע התקופות 5 . 70 , 5 . 77 , 5 . 51 ) ו . ( 5 . 64 גם לא התגלו הבדלים ממשיים בין מחאה מרכזית ( 5 . 74 ) לבין מחאה מקומית , ( 5 . 67 ) אף כי עצמת המחאה המופנית נגד גורמים זרים היתה נמוכה יחסית . ( 5 . 28 ) ואולם ברוב המקרים היו הבדלים לגבי כמה מאפיינים , המחזקים את הנקודות שהועלו בפרק זה . למשל , מחאה פוליטית , ( 5 . 52 ) כלכלית ( 5 . 66 ) וחברתית ( 5 . 54 ) היו כמעט זהות , אך "עצמתה הכוללת" של המחאה הדתית היתה גבוהה בהרבה . ( 6 . 29 ) כמו כן , נמצא פער ברור בין המחאה בערים הגדולות ( 5 . 59 ) ובין המחאה בערים בינוניות ( 5 . 82 ) או במקומות הכפריים . ( 5 . 89 ) כאמור , ככל שמתרחקים ממוקדי המדיה , כן גובר הצורך למחאה בעלת "עצמה" רבה יותר כדי למשוך את תשומת הלב של התקשורת ושל הקהל הרחב . עניין הפריפריליות מספק עוד הסבר לפער הגדול בין "העצמה הכוללת " של המחאה היהודית ( 5 . 60 ) ובין הערבית - ( 6 . 39 ) בשעה שהמחאה ה " מעורבת" נמצאת באמצע . ( 5 ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן