הכתובת: סוג השלטונות

הכתובת : סוג השלטונותכידוע , המשטר הישראלי אינו פדרלי , כלומר אין הפרדה ברורה בין סמכויות השלטון המרכזי ובין סמכויות השלטון המקומי . עובדה זאת מסבירה מדוע רוב אירועי המחאה הופנו נגד השלטון המרכזי וגופיו המסונפים ( , ( 56 . 39 ' והרבה פחות ( 36 . 29 '«) נגד השלטון המקומי . השאר , , 7 . 59 '« הופנו נגד גורמים זרים כמו האו"ם , צרפת , גרמניה , ובייחוד בריה"מ וארה"ב ( שאלת "אסירי ציון" ולחץ אמריקאי במשא ומתן עם אויבינו . ( גודל אירועי המחאה של קבוצות אלו אינו מפתיע כלל : רק 6 . 79 '» מאירועי מחאת האד הוק היו גדולים או ענקיים , לעומת 31 . 3 % מהפגנות של קבוצות לחץ . אירועי מחאה גדולים או ענקיים ביזמת המפלגות הפוליטיות עמדו על שיעור של , 24 . 79 ' 0 שהוא גבוה משיעור ההפגנות הגדולות אד הוק כתוצאה מן המשאבים ומן הארגון העומדים לרשות המפלגות , אבל נמוך משיעור ההפגנות הגדולות של קבוצות לחץ מאחר שרוב הקבוצות האלו קיצוניות וקטנות יחסית , כפי שיוסבר למטה . גם כאן היו קשיים בסיווג . מה לעשות כשקיימת סמכות חופפת ( או משלימה ) של שני סוגי שלטונות ? הקו שהנחה אותי היה התלונה הספציפית והשלטון המופקד ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן