ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אונגר , מאיר וליימן ווילציג , שמואל , "על מחאה ציבורית וגורמיה הכלכליים : ישראל , , " 1979-1951 רבעון לכלכלה , 114 ( ספטמבר , ( 1982 עמ ' . 283-275 איזנשטדט , ש"נ , החכרה הישראלית : רקע , התפתחות ובעיות , ירושלים : הוצאת מאגנס , . 1967 איזנשטדט , ש"נ , "הערות לבעיית ההמשכיות של הדפוסים ההסטוריים היהודיים בווברה הישראלית , " כיוונים , 6 ( פברואר , ( 1980 עמ י . 83-69 אריאן , אשר , פוליטיקה ומשטר כישראל , תל אביב : זמורה ביתן , . 1985 ארן , גדעון , ארץ ישראל כין רת ופוליטיקה : התנועה לעצירת הנסיגה בסיני ולקחיה , ירושלים : מכון ירושלים לחקר ישראל , . 1985 בלידשטיין , יעקב , עקרונות מרינ"ם במשנת הרמב"ם , רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן , . 1982 בר און , מרדכי , שלום עכשיו : לריוקנה של תנועה , תל אביב : הקיבוץ המאוחד , . 1985 ברדוגו , דניאל " , תגובת המשטרה להפגנות בישראל והדיווח העיתונאי , " עבודה לשם קבלת תואר מוסמך במדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן , . 1988 ברטוב , חנוך " , אנחנו נושאים את העבר ואת המסורת לא בארונות מתים < 7 , " יקרא ; ' י כיהודי : יהרותוציונות וחינוך , תל א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן