פרק 1 עם קשה עורף - ביטויי המחאה במורשת היהודית

פרק 1 עם קשה עורף - ביטו יי המחאה במורשת היהודית מדינת ישראל המודרנית מבוססת על פרדוקס מרכזי אחד ( לפחות . ( מצד אחד היא מייצגת את שלילת המצב היהודי כפי שהתפתח במשך כ 1800 שנים בגולה . המשימה שקיבלה עליה הציונות לא היתה רק ביטול חולשה פוליטית , ניכור חברתי והגבלות כלכליות , אלא גם שינוי רדיקלי של האישיות ושל המנטליות היהודית - ושל " הפרופיל" הלאומי בכלל . מצד אחר היתה הסכמה שהמדינה תשמר את אופיה היהודי - אף כי לאו דווקא מן הבחינה המסורתית הדתית גרידא - שאם לא כן מה הטעם 1 להתחיל לשקם את המדינה הציונית ? את פתרון הפרדוקס הזה ראו בשיבה להיסטוריה היהודית שקדמה לגולה , ובשאיבה מן המורשת היהודית הקדם תלמודית שעליה תעמוד התרבות הציונית החדשה הישנה . התרבות המתגבשת היתה צריכה אפוא ליצוק יין יהודי ישן נושן בתוך בקבוק ציוני חדש אגב סינון שרידי התרבות היהודית בגולה . ואולם שאיפה בסיסית זו של הציונים היתה פגומה , ואולי אף מוטעית מעיקרה , בייחוד מבחינת התרבות הפוליטלת ( ורק בזאת נדון כאן , ( שכן כמעט לא היה נתק ברציפות הפילוסופית בין תקופת המקרא לתקופת הגולה . אמנם אפשר למצוא כמה הבדלים בהתנהגותם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן