ב. ציוני הצלחה/כישלון של עשרים ושמונה מבצעי מחאה (1986-1979)

ב . ציוניהצלחה / כישלון של עשרים ושמונה מבצעי מחאה ( 1986-1979 ) נושא המחאה ציון ממוצע . 1 הפגנות , יידוי אבנים בידי חרדים בכביש רמות כדי למנוע תנועת מכוניות על הכביש בשבת . 2 3 . 38 ( 1983-1979 ) הפגנות חרדים נגד בניית איצטדיון כדורגל בשועפת , ירושלים . ( 1982-1979 ) הערה : ציון זה ניתן לפני פסק דין של בית המשפט העליון אשר סלל את הדרך לבניית איצטריון באזור אחר . 3 4 . 25 הפגנות של יהודי אתיופיה ותיקים , ללחוץ על הממשל הישראלי להגביר את המאמצים לשחרור ועליית משפחותיהם אשר טרם יצאו . 4 2 . 44 ( 1982- 1979 ) הפגנות והתיישבויות "מדומות" של גוש אמונים לקרם ולהאיץ את יישוב השטחים . 5 3 . 13 ( 1986-1979 ) הפגנות ומהומות החרדים נגד החפירות בעיר דוד . 6 2 . 94 ( 1983-1979 ) תפילות בחוץ וסיורים הפגנתיים של תנועת "נאמני הר הבית" בדרישה להעביר את שליטת המקום מהמוסלמים ליהודים . 7 1 . 28 ( 1986-1979 ) הפגנות נגד תהליך השלום עם מצרים ונגד ויתור על סיני . 8 1 . 56 ( 1982-1979 ) הפגנות ומהומות של ערביי ישראל ב"יום האדמה" נגד הפקעת אדמותיהם . 9 2 . 11 ( 1986-1979 ) הפגנות של קבוצות כמו "יש גבול" נגד כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן