מבוא

עמוד:13

שלישית , כל המחקרים הקודמים ( כולל מחקרו של וולפספלח אינם בודקים בדיקה סטטיסטית את הקשר בין המשתנה התלוי ( ההפגנות ) ובין משתנים סביבתיים בלתי תלויים , כמו מגמות כלכליות , חברתיות ופוליטיות , הצריכות להשפיע על תופעת המחאה . במלים פשוטות , מוקד התעניינותם הוא המחאה , אלא שהתרכזות בתופעה המוסברת בלבד , בלי מבט מקיף בסביבה בכללותה ( התרבותית , הכלכלית והחברתית , ולא רק הפוליטית ) עלולה להחטיא את המטרה , והבנת הפעילות החוץ פרלמנטרית הישראלית על כל צדדיה , גורמיה והשלכותיה תימצא לוקה . הספר הזה אפוא הוא הראשון מסוגו בארץ מבחינת השאיפה לנתח ניתוח שיטתי את המחאה הציבורית הישראלית ; א ) באמצעות סקירה אמפירית של כל המאורעות החשובים , מלבד עריכת סקר דעת קהל של הציבור בכלל , ושל המפגינים בפרט ( כמו שעשה וולפספלח . ב ) באמצעות סקירה היסטורית של כל שנות קיומה של המדינה . ראוי לציין כאן שהניתוח הסטטיסטי בספר כולל את הנתונים בשנים 1986-1949 ( בפרק . ( 5 , 3 , 2 לעומת זאת הניתוח האיכותי , דוגמאות ומאורעות למיניהם וכר , לקוחים גם מן השנים 1987 עד אפריל , 1992 ועל כן פרק הזמן הזה נכלל בכותרת הספר . ג ) על ידי סקירה מעמיקה של המאורעות עצמם ( מאפייניהם הפנימיים . ( ד ) אגב ראיית המחאה כדבר פונקציונלי במערכת המדינית ובסביבה החברתית הישראלית . מן הנאמר כאן אין כמובן להבין כי ספר זה נועד למתוח ביקורת על עבודתם של עמיתי . נהפוך הוא , הספר מעמיד עוד נדבך לעבודתם ( ובמקרה של וולפספלד מדובר בייעוץ ובהפריה הדדית בחלקים מסוימים . ( תודתי לכולם על עבודתם החלוצית , שהיתה קרש קפיצה למחקרי זה . מחקר כה מקיף כולל בהכרח מספר לא מבוטל של שיטות מתודולוגיות וגם נתקל בבעיות מתודולוגיות . אין זה המקום להסביר ולנתח את כולן . קצתן יוסברו בפרק המתאים בספר . אשר לשאר , הקורא המעוניין יכול לפנות למאמרי המדעיים ואף לספרי בלועזית ( פרק ( 2 , 1 המופיעים ברשימה הביבליוגרפית בסוף הספר . נסתפק פה בהגדרות ובשיטות המחקר העיקריות . המידע על מספר אירועי המחאה ( 1986-1949 ) מבוסס ברובו הגדול על סקירה יסודית של עיתון יומי אחד - "ג ' רוזלם פוסט . " לכאורה , בחירת עיתון ישראלי לועזי דווקא נראית משונה , אך בבדיקה השוואתית הוא נמצא העיתון המהימן ביותר מבחינת סיקור מספר אירועי המחאה הציבורית בארץ ( הסיבות לכך אינן ברורות לגמרי , אך ייתכן שהתפיסה הדמוקרטית האנגלו סקסית הפתוחה כל כך לביקורת יש בה לספק 8 לפחות הסבר חלקי לממצא המשונה הזה . ( 8 בבדיקה יומית שנמשכה שישה חודשים ( תחילת נובמבר - 1987 סוף אפריל ( 1988 עלו הנתונים האלה בדבר מספר אירועי מחאה שדווחו באמצעי התקשורת הללו : "ג'רוזלם פוסט" " , 118- מעריב " " , 91 - על המשמר " , 59 - "דבר " " , 56 - הצופה" " , 51 - הארץ " , 41 - "ידיעות אחרונות " , 35 - מבט לחדשות 9 : 00 ) בערב ) , 31 - "המודיע " " , 30 - חדשות" " , 21 - ערב טוב ישראל" ( תכנית גלי צה '' ל , 5 : 00 בערב ) . 17 — תודתי נתונה לקבוצת סטודנטים ממשרד הביטחון שעשו את המחקר הזה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר