מסקנות

מסקנות כשמשווים את תוצאות המשתנים הכלכליים לעומת המשתנים הסוציו פוליטיים עולות כמה נקודות מעניינות . ראשית , בשני תחומים כלליים אלה רק כמחצית המשתנים הלא תלויים נמצאו בתוצאות הרגרסיות ( ארבעה מתוך תשעת המשתנים הכלכליים , שלושה מתוך ששת המשתנים הסוציו פוליטיים . ( ואולם למרבה ההפתעה נמצא שדווקא המשתנים הסוציו פוליטיים חשובים יותר מן המשתנים הכלכליים ! בשתי דרכים משתקפת עובדה זו : א . בארבעה מתוך חמשת המודלים נכנס המשתנה הסוציו פוליטי ראשון לרגרסיה ; ב . בחמשת המודלים יחד מסבירים המשתנים הסוציו פוליטיים 146 % מן השונות ( ממוצע של ( 29 . 2 % בהשוואה ל 127 % הסבר שונות ( ממוצע של ( 25 . 470 של המשתנים הכלכליים . עוברה זו לובשת משנה חשיבות כשמביאים בחשבון עור נקודה אחת . הדעת נותנת שגורמים סוציו פוליטיים משפיעים השפעה חזקה יותר מכיוון שלא נתאפשרה הצטרפותם לרגרסיה של שני המשתנים "בחירות " ו"מלחמה . " כפי שכבר ציינו , " מלחמה" אכן משפיעה על היקף הפעילות החוץ פרלמנטרית , והדבר נכון גם ל"בחירות . " המסקנה הכללית הראשונה היא , שרוב החוקרים בחו"ל טועים משתי סיבות . הסיבה האחת , אין לבדוק רק משתנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן