פרק 8 מחאה ציבורית בישראל: עקיפת המערכת המאובנת

פרק 8 מחאה ציבורית בישראל : עקיפת המערכת המאובנת בפרק האחרון ראינו בעליל את בעיית התאבנות המערכת הפוליטית בארץ , בייחוד כשמדובר במפלגות . ואולם , עד כה רק הנחנו , שההיקף הרחב של המחאה הציבורית נובע ( לפחות בחלקו ) מניוון ומסתימת המערכת הפוליטית הזאת . בפרק זה נעשה מאמץ להוכיח הוכחה אמפירית , את הקשר בין התאבנות המערכת לבין פעילות חוץ פרלמנטרית הולכת וגוברת . אין זו משימה קלה , מכיוון שאי אפשר להביא במישרין נתונים סטטיסטיים , שיוכיחו את הקשר הזה . לפיכך ננקוט כמה שיטות עקיפות , ויש אף שנחזור מזווית שונה לאותם נתונים שכבר הוצגו בפרקים קודמים . כל היבט שנציג אינו יכול , כשהוא לעצמו , להיות בבחינת הוכחה מספקת לקשר הזה ; אבל יחד אכן יכולים כל ההיבטים שיידונו כאן להוכיח הוכחה מוצקה למדי , שהעדר ערוצי תקשורת פורמליים במערכת הפוליטית הוא אחר הגורמים העיקריים למחאה הציבורית בישראל . רפורמה במערכת המקומית , מהאה בתחום המרכזי כפי שראינו בפרק , 3 עלתה המחאה נגד השלטון המרכזי בהדרגה בארבע התקופות , ובאותה העת ירדה ירידה ניכרת המחאה נגד השלטונות המקומיים ( לצורך הניתוח פה 1 לא נידרש להפגנות נגד שלטו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן