משך זמן

מדוע ? אחת הסיבות העיקריות נובעת מן העובדה ששיעור לא מבוטל של מחאה זו מופנה נגד ארה"ב , הנתפסת בארץ , גס בעיני רוב המפגינים , כידידה טובה . מלבד זאת , ראוי לציין שמשטרת ישראל נוקטת אמצעים למניעת אלימות הרבה מעל למקובל באירועים מעין אלו ( עד כדי אי מתן רשיון הפגנה אם מיקום האירוע קרוב מדי למלונם של האישים האמריקאים שנגדם מופנית ההפגנה . ( משךזמןמאחר שאין לנו מידע על משך הזמן של כשליש מאירועי המחאה , נוכל כאן לעמוד על קטגוריה זו בקווים כלליים בלבד . למעשה , כאשר מצרפים לבעיה מתודולוגית זו את העובדה שהכוחות בשטח פיזרו עוד 17 . 59 '« מן ההפגנות , נשאר בידינו מידע על כמחצית ההפגנות בלבד שהתפזרו בלי התערבות המשטרה . ההפגנות הללו התחלקו להפגנות קצרות , בינוניות וארוכות , חלוקה כמעט שווה , 36 . 4 % , 34 . 9 % - ו . 28 . 7 % ישראל ידעה במשך השנים שורה מרשימה של אירועי מחאה שנמשכו זמן רב מאוד . בהם המחאה הדתית בכביש רמות שנים ארוכות , ואספת מחאה שהתכנסה כל ערב שבת מול קולנוע "היכל" בפתח תקוה במשך יותר משנה תמימה . אולי מרשימות עוד יותר כמה הפגנות שנמשכו ברציפות ( בלי פגרות ימי חול ) חודשים ארוכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן