הממצאים: משתנים כלכליים

הממצאים : משתנים כלכליים הטבלה שבעמי 97 מציגה את תוצאותיהם של כל חמשת ניתוחי הרגרסיה לפי כל המשתנים . ואולם קודם נדון בכל אחר מהם מבחינת הגורמים הכלכליים שנמצאו מובהקים , ולאחר מכן נדון בגורמים הסוציו פוליטיים . מחאה כלליו נ : ממבט ראשון , מפתיע קצת למצוא שרק משתנה כלכלי אחד נמצא קשור קשר מובהק לתופעת המחאה בכללותה במשך השנים . אולם לאור ממצאי המחאה לפי נושאים בעצם מחזקת "הפתעה" זו את הטענה שרק בניתוח פרטני ( לפי נושאים ) אפשר להבין את התופעה על כל מורכבותה . ראוי להאריך בנקודה זו : אין לראות בתופעת המחאה הםוציו פוליטית בכללותה תגובה חד גונית ל"מצב הלאומי . " ואולי ההפך הוא נכון - פעילות מחאה יכולה להיות מורכבת מקבוצות מפגינים רב גוניות המגיבות כל אחת לנושאים 2 למעשה , כבר נעשה מאמץ ראשון שפורסם לפני כמה שנים . ראה ; מאיר אונגר ושמואל ליימן ווילציג " , על מחאה ציבורית וגורמיה הכלכליים : ישראל , , " 1979-1951 ינעל ; לכלכלה 114 , ( ספטמבר , ( 1982 עמ ' . 284-275 3 גם בנקודה זו לא הביא בחשבון שום חוקר בעבר את השפעת גודל האוכלוסייה וגידולה במדינות השונות שנבדקו מן הבחינה הסטטיסטית . לצורך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן