נספחים

נספחים לפני המרואיינים שהשיבו כי לא השתתפו בפעולות מחאה < N = 974 ) הוצגה השאלה הזאת : . 3 "האם אתה חושב שבעתיד תשתתף בפעולות מחאה בנושאים שחשובים לך " ? . 4 "האם , לדעתך , פעולות מחאה ציבורית חוקית ובלתי חוקית בישראל מצליחות להשיג את מטרתן "? . 5 "בארץ , יחסית לארצות אחרות , ישנן מספר רב של פעולות מחאה . אקרא לך מספר אפשרויות כסיבות לכך . ציין מביניהן את שלוש הסיבות העיקריות , שיכולות להסביר את העובדה שבישראל יש מספר רב של פעולות מחאה ציבוריות " . ( האחוזים מסתכמים ביותר מ 100 % היות שהמרואיין יכול לתת יותר מסיבה אחת . ( - בהיותם בגלות היהודים תמיר מחו נגד השלטונות וממשיכים מסורות זו גם כיום בארץ - 10 . 7 % לאזרח אין מספיק דרכים אחרות להביע את דעתו לפני השלטונות - 49 . 770 יש צורך להביע מחאה משום שהשלטון אינו עונה לרצון ולצורכי הציבור - 40 . 99 '» כאשר השרים וחברי הכנסת רוצים שדעתם תתקבל הם צועקים ועושים פעולות מחאה וזה משפיע על האדם ברחוב - 35 . 1 % תנאי החיים בישראל הם בדרך כלל קשים וזה מביא לפעולות מחאה נגר השלטונות - 39 . 3 % מי שמוחה בפומבי ( בציבור ) בדרך כלל משיג משהו . זו אחת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן