מיקום

מיקום הטבלה שבעמי 74 מציגה את מיקומה של המחאה הציבורית בארץ , אלא שהתמונה מורכבת יותר ממה שהיא נראית ממבט ראשון . 14 מיקום המחאה חשוב מאוד מכיוון שאין כל תועלת בהפגנה המתרחשת במקום שאינו נראה לעין לכאורה , אפשר ללמוד מטבלה זו כי חלו שינויים קלים בלבד במרוצת הזמן במיקומה של המחאה בישראל . אולם הערכה זו רחוקה מן האמת , שכן עלינו להביא בחשבון כמה משתנים אחרים . במבט ראשון נראה שהמגמה העקבית היחידה היא של עלייה תלולה יחסית של המחאה בכפר . למגמה זו כמה סיבות . ראשית , כתוצאה ממלחמת ששת הימים נכללו שטחים נרחבים בשליטתה של מדינת ישראל . אמנם מחאת הפלסטינים אינה כלולה במחקרנו , אבל הפגנות של תנועות כמו גוש אמונים מתחילת שנות השבעים ואילך הדגישו את המחאה הכפרית באמצעות התנחלויות במקומות לא מאוכלסים בשטחים אלה . שנית , מתחילתו של תהליך זה היו אירועי המחאה דו תכליתיים : משיכת תשומת לבם של אנשי התקשורת ואילוץ השלטונות להתמודד עם המפגינים התמודדות פיסית - פעולה שהממשלה נרתעה מלעשותה לנוכח הדימוי "החלוצי " והאיריאליסטי של המתנחלים בכוח . הטלוויזיה היתה עוד גורם שהביא לעליית המחאה הכפרית , שכן בלעדיה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן