א. ממצאי סקר דעת קהל על מחאה ציבורית בישראל

א . ממצא י סקר דעת קהל על מחאה ציבורית בישראל בחורש דצמבר 1981 נעשה סקר דעת קהל ארצי ביזמת פרויקט המחקר הזה . במסגרת הסקר רואיינו 1250 בני אדם שהם מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל , להוציא תושבי קיבוצים . הסקר התמקד בפעולות מחאה או בהבעת התנגדות לפעולות של שלטון או של גוף ציבורי . והנה עיקר הממצאים שלא רווחו בפרוטרוט בגוף הספר : . 1 "לפניך שורה של פעולות מחאה שונות . לגבי כל אחת אתה מתבקש לציין , אם לדעתך מוצדק או לא מוצדק להשתמש בדרך זו כדי להשפיע על החלטות שנועדות לציבור כולו "? מוצדק - הפגנה לא אלימה באישור המשטרה - 45 . 9 % הפגנה לא אלימה בלי אישור המשטרה - 21 . 8 % הפרעת התנועה ברחובות או פלישה למשרדי הממשלה - 3 . 4 % פגיעה ברכוש - שבירת חלונות , ציור משרדי , וכו' - 0 . 2 % התנהגות אלימה נגד בני אדם - פגיעה באנשים - 3 . 6 % הצדיקו רק פעולה כמו הפרעת תנועה ברחובות או פלישה למשרדי ממשלה - 0 . 2 % הצדיקו פעולות כמו הפגנות לא אלימות באישור המשטרה ופעולות של הפרעת התנועה ברחובות או פלישה למשרדי ממשלה - 1 . 0 % לא השיבו - 1 . 4 % אינם מצדיקים שום פעולה מהנ"ל 22 . 5 % ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן