פרק 5 הגורמים האמפיריים למחאה בארץ: כלכלה, חברה, ממשלה

פרק 5 הגורמים האמפיריי ם למחאה בארץ : כלכלת , חברת , ממשלה הגענו לשאלה המרכזית של הספר : מה הם הגורמים למחאה ציבורית בארץ ? בארבעת הפרקים הבאים נעמוד על הגורמים לתופעה , בהנחה יסודית שאין גורם בלעדי ואפילו לא גורם דומיננטי אחד המשפיע על המחאה . ואולם הקושי המתודולוגי רק מתחיל בעובדה ( שתוכח בפרק זה ) שקיים יותר מגורם אחד . קושי גדול עוד יותר מעמידה העובדה שיש גורמים שקל יחסית לבחון אותם מן הבחינה הסטטיסטית , ואילו אחרים , שהם כמותיים פחות , או אינם כמותיים כלל , אינם ניתנים למדידה מספרית . בפרק זה נעמוד על הגורמים הכמותיים , והפרקים הבאים יתמקדו בגורמים איכותיים ולא כמותיים דווקא , אף כי גם בקשר אליהם ניעזר בסטטיסטיקה להמחשת הניתוח . גם הנתונים האמפיריים שבידינו מעמידים קושי מסוים שכן רובם נוטים להיות כלכליים מטבעם ( דבר המסביר מפני מה תיאוריות רבות כל כר על גורמי המחאה בחו"ל הן כלכליות . ( מידע חברתי ופוליטי בדוק ומהימן קשה יותר להשיג , אבל נעשה כאן מאמץ להשתמש בחמישה עשר נתונים זמינים שכאלה . רובם עובדו בשיטת ניתוח של רגרסיה , והנתונים שלא יכלו להיכלל במודל הרגרסיה , טופלו בדרכים אחר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן