מחאה אבסולוטית ויחסית (באחוזים) נגד שלטון מרגזי ושלטון מקומי