פרק 7 ניוון המערכת המדינית: צוואר בקבוק פוליטי־תקשורתי

פרק 7 ניוון המערכת המדינית : צוואר בקבוק פוליטי תקשורתי אם אכן מתאפיינים יהודי מדינת ישראל בנטייה תרבותית להתווכח , להתלונן ולבקר סמכויות , למה לנו להוסיף ולחפש עוד גורמים למחאה הציבורית בארץ ? ובכן , יש לעשות זאת מן הטעם שנטייה תרבותית זו , כשהיא לעצמה , אינה מסבירה מדוע נוקטים הישראלים דווקא את דרך המחאה החוץ פרלמנטרית להביע את מורת רוחם . למעשה , כבר ראינו בפרק הקודם שכאשר נתקל הישראלי בקושי אישי עם הביורוקרטיה , אין הוא מהסס לנצל את האמצעים הממוסדים והמסודרים למסור את קובלנתו ( לנציב קבילות הציבור . ( אם כן , אי אפשר לקבוע קביעה נחרצת כי הישראלים נוטים תמיר לעקוף את השיטה ; עקיפה זו , המתבטאת במחאה הציבורית , נובעת כנראה מהעדר חלופות פוליטיות שיטתיות אחרות . במדינה דמוקרטית תקינה יש , כמובן , דרך חלופית רשמית - לפחות מן הבחינה התיאורטית . הבחירות הן הערוץ העיקרי להביע "מחאה" או להעביר מסרים אחרים לשלטונות . ואולם שיטת הבחירות הייחודית בישראל , כלומר ייצוג יחסי לאומי , אינה מאפשרת לציבור לבחור מועמדים מסוימים . האזרח נאלץ למעשה להצביע בעד רשימת מועמדים מפלגתית קבועה , שאין לו זכות ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן