מקורות ותיאולוגיה של התנגדות יהודית

בין המחאה ובין מקור הסמכות , ולפיכך המחאה דורשת תגובה מנומקת ועניינית יותר מטעם הרשות שנגדה מובעת המחאה . . 4 מרדנות עוברת את הגבול של התנגדות פוליטית חוקית מקובלת ; זוהי התנגדות עליונה בתחום החוקתי . כאן הלגיטימיות של המנהיג או של המשטר עצמו היא שמותקפת . במונחים מודרניים מכונה התופעה "מהפכה" - צורת ההתנגדות 6 החמורה ביותר לסטטוס קוו , וכמעט תמיד היא כרוכה בשפיכות דמים ( אף כי לא בהכרח , לפחות מן הבחינה התיאורטית ) - התנגדות שיש בה עניין של חיים ומוות לצדדים המעורבים במרד . מהגדרות אלו מובן שקיימת חפיפה , ואפילו מידה של משמעות כפולה , בתוך ארבעת סוגי ההתנגדות האלה וביניהם . ואולם אין היא מענייננו , שכן כאן נתמקד במסורת " ההתנגדות" בכללה . החלוקה לארבעה סוגים היא בבחינת כלי ניתוח בלבד , המאפשר דיון מסודר במגוון הרחב של דרכי התנגדות במורשת היהודית . מקורות ותיאולוגיה של התנגדות יהודית אחת האירוניות המרתקות של ההיסטוריה של עם ישראל היא איך במסורת דתית פוליטית סמכותית לכאורה , נתגלו תופעות רבות כל כך של ויכוחים פומביים , של מחאות , של אי ציות , ואף של מרידות בסמכויות . והדברים אמורים בשני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן