פרק 3 המחאה הציבורית בישראל - מאפיינים

פרק 3 המחאה הציבורית בישראל - מאפיינים פרק זה סוקר ומנתח שמונה מאפייני מחאה , ולפיכך יתמקד הדיון רק בנקודות העיקריות של מאפיינים אלו . בפרקים הבאים נסקור סקירה מעמיקה יותר כמה מן המאפיינים הרלוונטיים לדיון .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן