פרק 9 מחאה ציבורית בישראל: האם היא מצליחה?

פרק 9 מחאה ציבורית בישראל : האם תיא מצליחה ? אם , כפי שראינו , משמשת המחאה הציבורית בארץ בבחינת תגובה למערכת פוליטית שאינה מסוגלת או אינה מוכנה להעביר מסרים מן העם למנהיגות , יש אפוא לשאול עוד שאלה ; עד כמה מצליחה מחאה זו להשיג את יעדיה ? ואולם לא קיימת מתודולוגיה שיש בידה להשיב על הסוגיה תשובה אופטימלית ואפילו לא תשובה מניחה את הדעת . ראשית , לא תמיד ברור מה הן המטרות המדויקות של המפגינים ( ייתכן שהדבר לא ברור לגמרי למפגינים עצמם . (! מפגינים הדורשים את הורדת האינפלציה , למשל , אינם יודעים בעצמם מהי הדרך להשיגה , ולכן אין הם עומדים עליה . יתרה מזאת , אפשר אף שהיענות לדרישתם לא תניח את דעתם מחשש שירידת האינפלציה תגרום לעלייה באבטלה , כפי שאמר אוסקר ויילד בזמנו : "כאשר האלים רוצים להעניש אותנו , הם פשוט עונים לתפילתנו . " שנית , המטרה המקורית של המחאה אינה דווקא שינוי במדיניות אלא נגישות למנהיגות הפוליטית . במלים אחרות , ההפגנה יכולה לנבוע בעיקרה מהעדר אמצעי אחר 2 להשמיע דרישות באוזני גוף ממלכתי מחליט . הקושי שמתקשה חוקר התופעה להחליט האם המטרה העיקרית היתה "תקשורת פוליטית" או "שינוי במ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן