השוואת אחוזי המשתתפים באירועי מחאה בישראל ובחמש מדינות דמוקרטיות במערב