הקדמה

עמוד:9

הקדמה לעולם אין האדם אי בודד - בייחוד במדינה כמו ישראל . כך גם בכל מה שקשור בספר זה , שכן הרביתי להיעזר בגורמים רבים בעבודתי , שהיא פרי מחקר של כעשר שנים . לכמה מהם אני מודה בגוף הספר במקומות המתאימים . כאן אני מבקש להודות לכל האחרים שסייעו בידי ושבזכותם רואה הספר הזה אור . אני מבקש להודות למערכת סדרת המונוגרפיות ע " ש שניצר באוניברסיטת בר אילן בראשות פרופ' יהודה רון , שבלי סיועה לא היה הספר הזה יוצא לאור , וכן לעמיתתה , " קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל , " שמימנה את ההדפסה לעברית . כמו כן נתונה תודתי להוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן , ובעיקר לגב ' מרים דרורי שעמדה מאחורי הספר ועמלה רבות להוצאתו . כמו כן אני מבקש להודות למועצה הישראלית למחקר ופיתוח שהעניקה לי מענק מכובד ביותר לבצע את סקר דעת הקהל וכן משימות מחקריות מיוחדות אחרות . בייחוד מרשים הדבר שגוף "ממסדי" זה היה פתוח דיו לממן פרויקט מחקר שמסקנותיו על המערכת המדינית אינן מחמיאות . תודתי נתונה גם לר"ר מינה צמח שעשתה את הסקר במקצועיות רבה ביותר . אני מודה לעמיתי במחלקה למדעי המדינה אשר קראו חלקים מכתב היד , ואשר הערותיהם הנחו אותי כדרך הנכונה : לדניאל אלעזר , לאלה בלפר , לגר ברזילי , לאליעזר דון יחיא , לסטיוארט כהן ולישעיהו ליבמן . ברוח "המחאה" של ספר זה לא התאפקו עמיתי מלבקר את הנקודות החלשות בעבודתי , ואכן הספר יצא נשכר מ"חציהם . " אני אסיר תורה לד"ר גיורא גולדברג ולד"ר מאיר אונגר שחיברו אתי כמה מאמרים בשני נושאים עיקריים של מחקר זה . עזרתם המתודולוגית ( והניתוחית ) כיוונה אותי לנתיבים הכמותיים הנכונים . בכל מה שקשור בעיבודים הסטטיסטיים ( בייחוד בפרק , ( 5 נתונה תורתי העמוקה לר"ר חיים שור שארגן וסידר את הכמות הגדולה של המשתנים התלויים והבלתי תלויים במחקר זה . גם גברת אנדריאה ברגר עזרה לי רבות בעשיית הצלבות , לוחות , וכר , ובכך אפשרה לי לקבל תמונה מסודרת מכמות הנתונים הרבה שאספתי . כמו כן אני מודה לסטודנטים רבים שהשתתפו בסמינריונים ובקורסים בנושא זה , ושזרעו אור על כמה נקודות חשובות . בייחוד אני רוצה לציין לשבח את חזי קוגלר ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר