הקדמה

הקדמה לעולם אין האדם אי בודד - בייחוד במדינה כמו ישראל . כך גם בכל מה שקשור בספר זה , שכן הרביתי להיעזר בגורמים רבים בעבודתי , שהיא פרי מחקר של כעשר שנים . לכמה מהם אני מודה בגוף הספר במקומות המתאימים . כאן אני מבקש להודות לכל האחרים שסייעו בידי ושבזכותם רואה הספר הזה אור . אני מבקש להודות למערכת סדרת המונוגרפיות ע " ש שניצר באוניברסיטת בר אילן בראשות פרופ' יהודה רון , שבלי סיועה לא היה הספר הזה יוצא לאור , וכן לעמיתתה , " קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל , " שמימנה את ההדפסה לעברית . כמו כן נתונה תודתי להוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן , ובעיקר לגב ' מרים דרורי שעמדה מאחורי הספר ועמלה רבות להוצאתו . כמו כן אני מבקש להודות למועצה הישראלית למחקר ופיתוח שהעניקה לי מענק מכובד ביותר לבצע את סקר דעת הקהל וכן משימות מחקריות מיוחדות אחרות . בייחוד מרשים הדבר שגוף "ממסדי" זה היה פתוח דיו לממן פרויקט מחקר שמסקנותיו על המערכת המדינית אינן מחמיאות . תודתי נתונה גם לר"ר מינה צמח שעשתה את הסקר במקצועיות רבה ביותר . אני מודה לעמיתי במחלקה למדעי המדינה אשר קראו חלקים מכתב היד , ואשר הע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן