ארגון

; 19 . 59 ' 0 — והמחאה הדתית . 16 . 6 % - הנתון בעניין המחאה הדתית מרשים במיוחד בהתחשב במספרם של היהודים הדתיים העומד על כ 20 % בלבד מאוכלוסיית היהודים בארץ ( כמעט שאין מחאה דתית ערבית , וקצת פחות נדירה ממנה מחאה של חילוניים בנושאי דת , ( אם כי כנראה חלה כאן תפנית בשנות . 1990-1989 ברור שבמגזר הדתי והדתי החרדי מסוגלים המארגנים בקלות יחסית לגייס מספר גדול של מפגינים מרי פעם בפעם . נתון זה גם מוסיף על הבעיות שמשטרת ישראל נאלצת להתמודד אתן , שכן המחאה הדתית היא האלימה ביותר , ולא זו בלבד אלא שאחת מכל שש הן גדולות או ענקיות ! משתנה הגודל גם משפיע על רמת האינטנסיוויות ( העצמה ) של אירוע המחאה . ככלל , אפשר לקבוע כי שככל שההפגנה גדולה יותר כן היא נוטה להיות אלימה פחות . בעוד 55 . 8 % מכל המאורעות הקטנים היו שקטים , בקטגוריות האחרות , לפי סדר עולה , עמדו המאורעות השקטים על , 58 . 99 . ' על 82 . 09 ' 0 ועל . 91 . 3 % ומן הצד האחר היו המאורעות האלימים ( אלימות נגר רכוש , נגד בני אדם או מהומות ) 1 3 . 9 % מן המאורעות הקטנים , 19 . 09 ' 0 מן הבינוניים ( נטייה חריגה 7 . 9 % , ( מן הגדולים ורק 5...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן