תקופת בחירות

תקופתבחירות בפרק 5 ניסינו למצוא קורלציה בין תקופת הבחירות ובין היקף המחאה הציבורית , אבל הבריקה לא נשאה פרי בגלל שיטה כללית מדי של קיבוץ הנתונים - קיבוץ שנתי שאינו מפורט וחד דיו . כדי להתגבר על בעיה זו , מציגה הטבלה שבעמ' 136 בצורה פשוטה אבל מדויקת ביותר את נתוני המחאה בחודשיים של מערכת הבחירות עד ליום הבחירות עצמו ( ב2- ח , ( וחודשיים שלאחר יום הבחירות ( ב 2 + ח ) ובחודשיים שלאחר הקמת הממשלה החדשה ( מ 2 + ח ) - כמעט בכל שנת בחירות . 8 תיאור מענייז של המצב העגום ביותר בשלטון המקומי בשנות החמישים ניתן לקבל כספר : H . Bernstein , The Politicsof Israel , Princeton : Princeton University Press , 1957 , chap . Marver . 12 9 מעניין הוא , שנקודה זו תופסת גם בתוך מערכת השלטון המקומי . אין צורך להסתבך בנתונים מיותרים , אך בבדיקה שהשוותה בין הערים הוותיקות ובין הצעירות , מסתמנת מגמה של ירידה חדה יותר בקרב הצעירות . כנראה זוהי תוצאה של האפשרויות הגדולות יותר של העולים החדשים לתפוס עמדה ברשויות המוניציפליות האלו לעומת הערים המבוססות והממוסדות יותר . הניתוח הסטטיסטי נמצא במאמרי . "Public Protests "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן