גבולות הנאמנות : גולים פוליטיים בעידן מדינת-הלאום

גבולות הנאמנות : גולים פוליטיים בעידן מדינת-הלאום

מחבר: יוסי שיין
שנת ההוצאה: תשס"ו - 2006
מילות מפתח: גולה; לאומיות; גלות; לאומנות; לאום
עבודתו של פרופ' יוסי שיין, שזכתה ב-1989 בפרס האגודה האמריקאית למדע המדינה, מובאת כאן לראשונה במהדורה עברית, שבע-עשרה שנים לאחר פרסומה הראשון.
הספר, במהדורה החדשה, דן בשאלות יסוד הקשורות לסוגיית המדינה הלאומית והייצוג ה'לגיטימי' והאותנטי בעידן הלאומיות, תוך עיון מדוקדק בפוליטיקה של גולים מאז המאה ה-19 ועד חזרתם של הגולים העיראקים לאחר נפילתו של סדאם חוסיין.
מיהו הפטריוט? מהי גמישותו של מושג הנאמנות הלאומית? מה משמעותה של "הכרה" בינלאומית? מהם הקשרים בין קבוצות אופוזיציה פנימית ואופוזיציה של גולים?
הספר דן בשאלות אלה תוך תיאור וניתוח של האקטיביזם הפוליטי והאינטלקטואלי של גולים פוליטיים מכל קצוות תבל. גולים אלה מוצגים בספר זה כסמן מגדיר בסוגיות כמו ריבונות, אזרחות, לגאליות ולגיטימציה.
זוהי מסה רחבה הבוחנת היסטורית ותיאורטית את תפקידן של אופוזיציות בגולה והשפעתן על הפוליטיקה בעידן המודרני. אל הספר
נושא/נושאים: , מדע המדינה
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  5  6  7  9  11  12  13