תחמיצים לגיוס

תחמיצים לגיוס ההמרצים שאותם מטכססות קבוצות של גולים לשם גיוס חברים בפזורה שלהן נקבעים במידה רבה על ידי המעשים המסוימים שהגולים רוצים שיבצעום תומכיהם העתידיים . קבוצות של גולים עשויות לבקש מאנשי הפזורה שלהן הצהרות של תמיכה בפעילותם של הגולים , הוקעה פומבית של הפרות זכויות האדם מצד המשטר במולדת , תרומות כספיות , השתתפות בהפגנות , ובכמה מקרים מעורבות ישירה במעשי אלימות נגד המשטר במולדת . היעילות של המרצי הגיוס היא במידה רבה פועל יוצא מן הצרכים הרוחניים והחומריים של המגויסים , ומהיקף ההקרבה הנדרשת מהם . בחיבור שלו על התנהגות ארגונית מבחין אמיתי עציוני בשלוש דרכים ראשיות להשגת ציות בקרב חברים בכוח : כוח כפייה , שליטה כלכלית על משאבים ותגמולים חומריים , ושליטה נורמאטיבית על ידי טיכסוסם של סמלים . לדברי עציוני , "אף שרוב הארגונים משתמשים בכל שלושת סוגי הכוח , הרי כל אחד מהם נוטה להישען בעיקר על אחד מהם , וסוג הכוח שעליו הארגון נשען תלוי בטיבו של הארגון . " ג'יימס וילסון , בעבודתו על ארגונים פוליטיים , מוסיף עוד סיווגים של המרצים . הוא מבחין בין תגמולים "מוחשיים , " טובות הנאה חומריות כגון מקו...  אל הספר
רמות