ארגונים בינלאומיים והמיתולוגיה הגלובאלית

ארגונים בינלאומיים והמיתולוגיה הגלובאלית הרבה ארגוני גולים מנסים להסעיר את דעת הקהל העולמית ולהשיג סיוע בינלאומי על ידי התערבות בסוגיות שהקהילייה הבינלאומית הגלובאלית מוצאת אותן רבות תהודה מבחינה סמלית . בדרך כלל סוגיות אלו הן חלק מאוצר של מיתולוגיות מדיניות המקובלות ( לפחות ריטורית ) על רבים בקהילייה הבינלאומית כדגמים מובהקים של לגיטימיות , בפרט מאז מלחמת העולם השנייה . הן כוללות מסרים כגון זכויות אדם , דמוקרטיה , הגדרה עצמית , חופש דת , הכרה בריבונות וארגון כוח העבודה . על ידי גישה ישירה אל שחקנים בינלאומיים רמי דרג , או על ידי נתיבות עקיפות לסדרי יום עולמיים , מנסים הגולים הפוליטיים להפקיע את הלגיטימיות של המשטר במולדת ולהסב תשומת לב בינלאומית למאבקם . משהופיעו הארגונים הבינלאומיים , ובפרט מאז הקמת האו"ם , נעשו פורומים בינלאומיים אבן שואבת להרבה קבוצות גולים המתקשות בהשגת תמיכה ממשלתית והמחפשות משום כך נתיבות חלופיות אל הקהל הגלובאלי . אף על פי שהאריס ומוסדותיו אינם ערוכים כראוי לאכוף את החלטותיהם על ממשלות בלי תמיכתן הישירה של החזקות בחברות הארגון , עדיין מעריכות קבוצות גולים את יכ...  אל הספר
רמות