היחסים עם המדינה המארחת

היחסים עם המדינה המארחת התפקיד המכריע בגיבוש היחסים בין קבוצות גולים לקהילייה הבינלאומית שמור לממשלה המארחת , לא לגולים עצמם . הממשלה המארחת , שעל אדמתה מקימות קבוצות גולים את הבסיס המיבצעי שלהן , שואפת לחזק את היעדים הפוליטיים שלה עצמה . אולם מבחינתה של המדינה המארחת נוכחותן ופעילותן של קבוצות גולים הן מקור של מתח , והן עלולות אפילו ליצור איום בטחוני . קבוצות של גולים נוטות להיות מקור מתמיד למתח בין הממשלה המארחת למשטר במולדת , מה עוד כאשר המשטר במולדת מקבל את הרושם שהממשלה המארחת מעודדת ומחזקת את פעילותם של הגולים . על ידי מתן מחסה ותמיכה נעשית המדינה המארחת נוחה לפגיעתן של פעולות תגמול מצד המשטר במולדת , ולעתים קרובות היא חושפת את חברתה שלה לאלימות שהיא פועל יוצא ממאבקיהם הפוליטיים של אחרים . סכנה זו גוברת כאשר הארץ המארחת וארץ המולדת הן מדינות גובלות . אפילו כשניטשת מלחמה בין קבוצות גולים למשטר במולדת מעבר לגבולותיה של המארחת , יש תמיד אפשרות שהמשטר במולדת יביא את המלחמה ישירות אל השטח המארח . כך קרה כאשר כוחות ממשלה סובייטיים ואפגאניים פגעו בכפרי ספר פקיסטניים , וכאשר תקף צבא ניק...  אל הספר
רמות