טוהר אידיאולוגי

טוהר אידיאולוגי מנהיגי גולים מתרצים אחר כך בנימוקים אידיאולוגיים את העובדה שלא הצליחו להקים או לקיים אחדות פוליטית . שכן לעתים קרובות טוהר אידיאולוגי נחשב גורם מפתח בשמירה על כוחה של מנהיגות . הדבקות ב"אידיאולוגיה יסודית" — שהיא תופעה בלתי נפרדת מעסקי הפוליטיקה של שואפי שררה שאינם שליטים , במיוחד קבוצות לחץ שאינן שליטות בדמוקרטיות פרלאמנטריות ובאי אלו קבוצות אופוזיציה שוליות בדמוקרטיות פרלאמנטריות רב מפלגתיות — מגיעה לעתים קרובות לשיא הקיצוניות בקרב ארגוני גולים . כתוצאה מאופיים המהפכני וממעורבותם של אינטלקטואלים יש בעסקי הפוליטיקה של הגולים רכיב אידיאולוגי חזק . יתר על כן , בתנאים של גולה , בפרט בזמנים של חדלון מעש וחוסר שליטה על המאורעות מבית , ממלאות האידיאולוגיות צרכים חברתיים , פסיכולוגיים וטאקטיים של אנשי השורות מקרב הגולים . האידיאולוגיה עוזרת להגן על הזהות הארגונית , והיא מגדירה מי אתה ( או , חשוב עוד יותר , מי אינך ) ואל מי אתה יכול לפנות . האידיאולוגיה משמשת גם להגדיר את אחריותם של הנאמנים , לפי שהיא מאפשרת לתומכים שגלו לראות במאבקם שליחות מקודשת להשגת הצלתה של האומה . או א...  אל הספר
רמות