אוטונומיה וזהות

אוטונומיה וזהות ארגוני הגולים , הנאלצים להתמודד עם סביבה חדשה , מעצם טבעם הם פועלים במידה מרובה של אי ודאות . התפקיד לשמור על סמלים טרום גלותיים של אחדות או לפתח סמלים חדשים קשה הוא ומורכב במיוחד . הכוח המאגד של המנהיגים הגולים עצמם מוגבל ביותר ; ההסתגלות לשלטונם תלויה בהכרח בעיקר בהסכמתם הכנה של נאמניהם . החלל הריק הביצועי , הנגרם עקב תלותם של הגולים במדיניות המדינה המארחת שלהם , או בזו של פטרונים בינלאומיים אחרים , עלולה לקעקע את הלכידות של הארגון הגולה ולהחליש את מעמדה של הנהגתו . לכן רבים ממנהיגי הגולים מתקשים בו בזמן להבטיח את המשך קיומו של ארגונם , ובתוך כך להציג קווים מדיניים שאולי יסייעו בהגשמת שאיפותיהם הלאומיות . יכולתם המוגבלת להשיג שליטה על התפתחות המאורעות בתוך המולדת או בקרב תומכיהם ותומכיהם לעתיד בתפוצות בולעת לעתים קרובות את כל האנרגיה שלהם להבטחת שרידתו של ארגונם . כתוצאה מכך הרי לעתים קרובות מנהיגים נמנעים מפשרות בסוגיות תיאורטיות וטקטיות שלפי דעתם הן עלולות להעמיד בסכנה את המשך קיומו של ארגונם בחוץ לארץ או את מעמדו בשובם הביתה . האידיאולוגיות נוטות להקשיח ולהיעשות אמ...  אל הספר
רמות