פרק חמישי גולים פוליטיים והאופוזיציה מבית

פרק חמישי גולים פוליטיים והאופוזיציה מבית כדי להצליח חייבת מנהיגות גול ה לשמר את השורשים הלאומיים . אלפרד ססיפן , 1980 לגבי הרבה קבוצות של גולים המשך קיומן מחייב את הקמתו או שימורו של שלד ארגוני לא רק בחוץ לארץ אלא גם בתוך אומת המולדת . רוב קבוצות הגולים טוענות שרק מתוך הארץ פנימה אפשר להגיע לפירוקו של המשטר במולדת ; הן רואות באופוזיציה מבית את הכוח העיקרי למטרה זו , ונראה להן כי פעילותן שלהן בחוץ לארץ קשורה במאבק הזה ומשלימה אותו . לכן הן משתפות פעולה ואפילו מדריכות את האופוזיציה הפנימית למשטר במולדת , ובתוך כך הן מבטיחות לעצמן את עתידן המדיני בכל מעבר פוליטי מאוחר יותר . יש גם שהגולים , ודווקא אותן קבוצות התלושות מן המציאות המדינית במולדת , יוזמים קווי אסטרטגיה משלהם להפלת המשטר במולדת , וכך אינם משאירים , או כמעט אינם משאירים , מקום לאופוזיציה הפנימית . הריחוק מן המאורעות בפנים , אי היכולת לקיים דריסת רגל במולדת , חוסר אמונה ביכולתם של אנשי הפנים למוטט את המשטר במולדת , והסתמכות מתמשכת על סיוע בינלאומי , הם הטעמים העיקריים לקרע בין גולים פוליטיים לבין כוחות האופוזיציה הפנימיים ( רא...  אל הספר
רמות