לחצים דיפלומטיים על הממשלה המארחת

לחצים דיפלומטיים על הממשלה המארחת מאז ומתמיד היו משטרים במולדת , המבקשים לחסל את האופוזיציה שלהם בחוץ לארץ , ערים לחשיבותן של ממשלות מארחות לגבי היעילות המיבצעית של הגולים . לעתים קרובות הם מנסים לטכסס את חוליות הקשר הדיפלומטיות , הכלכליות והצבאיות שלהם , והם נוקטים צעדים פרובוקטיביים כדי לעודד ממשלות מארחות לדכא את פעילות הגולים או לפחות לנהוג בהם "הכנסת האורחים" חמימה פחות ( ראה פרק . ( 6 הודות לגישה זו נזקק המשטר במולדת פחות לאמצעים מרחיקי לכת יותר דוגמת פרובוקטורים וחוליות רצח , העולים ביוקר , דורשים כישורים מיבצעיים מורכבים , ולעתים קרובות כרוכים בסכנה בזירה הבינלאומית . במישור הדיפלומטי מנסים משטרים במולדת להמריץ או לאלץ ממשלות מארחות לחדול מתמיכתן בגולים לטובת הארץ המארחת עצמה . הם טוענים שעל ידי מתן חסות וסיוע לגולים הפוליטיים — "מיעוט מבוטל ובלתי ייצוגי המתנכל לאינטרס הלאומי" — מסכנים המארחים את הקשרים הדיפלומטיים שלהם , והם מסתכנים אפילו בכך שיואשמו בשותפות לעבירה עם אויביו הלאומיים של המשטר במולדת . ברמה של פרובוקציה ישירה מנסים משטרים במולדת להבאיש את ריחם של הגולים המדיניי...  אל הספר
רמות