תביעות מתחרות לייצוג האינטרס הלאומי מחוץ־לארץ

תביעות מתחרות לייצוג האינטרס הלאומי מחוץ לארץ הארגון הוא הדרך לעוצמה פוליטית ... בעולם המתמדרן חולש על העתיד כוי שמארגן את הפוליטיקה שלו . סמואל פ . האנסינגסון , ארגון פוליטי וחברות משתנות , 1968 גדולים ההבדלים בין קבוצות של גולים במבנה הארגוני שהן מקימות לניהול המאבק הקיבוצי שלהן . קצתן בלתי פורמליות , אמורפיות ומרוסקות , בלי דירוג בין מנהיגים לתומכים ותוך כדי עיצוב תמידי ומחודש של אידיאולוגיות ; כנגדן יש שהן בעלות מבנים מוגדרים היטב וביורוקרטיים ביותר . ההבדלים במבנה של ארגוני גולים קשורים במספר גורמים , כמו למשל הצידוקים של הארגונים ליומרתם לייצג את קהל שולחיהם הלאומי , מוצאם הפוליטי , ואורך זמן שהותם של הארגונים מחוץ לארצם .  אל הספר
רמות