סוף דבר

סוף דבר מאז ומתמיד גולים קוראים תגר על גבולות וסייגים של שיגרה . רנדולף 00 אר Contrary Commonwealth , 1982 |  אל הספר
רמות