הצדקים לתמיכתן של אומות אחרות

הצדקים לתמיכתן של אומות אחרות הפטרונים הבינלאומיים נתפסים לתמיכה בגולים פוליטיים משני מניעים כלליים , ותכופות מקורבים.- רעיוניים ופוליטיים . האהדה האידיאולוגית והדאגות ההומאניטריות הן מניעים ראשונים במעלה לתמיכה מצד החברה האזרחית , בעוד ממשלות מכוונות בדרך כלל את מדיניותן כלפי הגולים לפי הדרוש לקידום היעדים הפוליטיים שלהן עצמן . גולים פוליטיים מבקשים ומוצאים תמיכה במטרותיהם במערכות משנה של המדינה ושל קהיליות בינלאומיות השותפות למטרותיהם . הרבה ארגוני גולים מוצאים בני ברית בארגונים תרבותיים , הומאניטריים ודתיים , איגודים מקצועיים , מפלגות , קבוצות סטודנטים , ומקביליהם הרעיוניים שלהם עצמם מחוץ לארץ . קבוצות אלו נותנות אהדה מדינית ומוסרית ומעניקות סיוע ממשי כביטוי לתמיכתן הרעיונית . הן עשויות לקצוב כספים לארגוני הגולים כמוסדות צדקה וסיוע לפליטים , בידיעה או בלי ידיעה שמנהיגי הגולים מנצלים את תרומותיהם כמכשירים במריבות הפנים שלהם או משתמשים בהם אפילו לרכישת נשק ולצורך מאבקים אלימים . שיעוריה וצורותיה של מעורבות חברתית כזאת בפעילותן של קבוצות גולים משתנים באורח דראמטי מארץ אחת לחברתה . הם ...  אל הספר
רמות