פרק שמיני אסטרטגיות נגד הגולים מצד המשטר במולדת

פרק שמיני אסטרטגיות נגד הגולים מצד המשטר במולדת אזרחות היא זכותו הבסיסית של אדם שהרי אין היא אלא הזכות לזכויות . סלקו את הנכס הזה היקר מפז ונשאר אדם חסרי מדינה , מושפל ומבוזה בעיני אחיו בני-ארצו . אין לו שום זכות חוקית להגנה מצד אומה כלשהי , ושום אומה אינה רשאית לתבוע זכויות מטעמו . עצם קיומו תלוי בחסדה של המדינה שבגבולותיה הוא מצוי במקרה . Perez v . Brownell 356 U . S . 64 ( 1957 ) יכולתם של גולים פוליטיים לטפח נאמנות והכרה למען מאבקם מושפעת במידה רבת משמעות מן התעמולה הנגדית של המשטר במולדת . משטרים מנצלים את המונופול שלהם על השימוש החוקי באלימות ומטכססים את הלאומיות כנשק ראשון במעלה בשמירה על שלטונם על חשבונם של בעלי שאיפות שאינם מושלים . משטרי המולדת השונים משתמשים בקשת רחבה של תגובות כדי להדביר את האתגר שמציגים הגולים הפוליטיים . העיקר הוא כאן לא להידרש לשאלה : עד כמה צפוי משטר Q להשתמש באמצעים שונים , , X , Y , z במשך הזמן , T כדי להשיג . A העיקר הוא דווקא להמציא גישה שיטתית לחקירתם של צעדים נגד הגולים . אני אציע כאן כמה טיפולוגיות זמניות למחקרים פרטניים ממצים יותר של משטרים אינ...  אל הספר
רמות