דיפלומטיה של גולים: הפוליטיקה של הדימוי

דיפלומטיה של גולים : הפוליטיקה של הדימוי אף על פי שהייתי מוגבל ובורר , ודווקא משום שכך הייתי , היה עלי להעפיל לגבהים ושוב לא לרדת מעולם . שארל דה גול , זכרונות מלחמה , 1955 הואיל וממשלות פועלות כדי להשיג את היעדים המדיניים שלהן , משתדלים גולים לשכנע את אותן הממשלות , שתמיכתן נראית להן מכרעת בחשיבותה , כי יש חפיפה בין האינטרסים שלהן לבין אלה של הגולים . בדרך כלל השיחות בין סוכנים מדיניים דומות ליחסים כלכליים בשוק : קו מנחה לשניהם הוא הניתוח של עלות—תועלת . ביחסים כלכליים הסחורות המוחלפות הן בדרך כלל מוחשיות , וקל לתרגם אותן ללשון של ערך ממוני . אבל ביחסים מדיניים לעתים קרובות לא קל לזהות את ערכן של הסחורות המוחלפות . אוצר הדימויים של אריזת הסחורות ממלא תפקיד בעל חשיבות מכרעת לגבי המוכר והקונה כאחד . יתר על כן , בעסקות כלכליות הסחורות המועברות מתורגמות לעתים קרובות ביותר למונחים מוניטריים בתוך פרק זמן שאפשר לצפותו מראש . מצד שני , לעתים קרובות הסחורות המדיניות שהוחלפו מכניסות דיבידנדים רק לטווח הארוך , אם בכלל . האופי הלא מוחשי יחסית של חליפים מדיניים מודגש עד מאוד כשמדובר בגולים פוליטיי...  אל הספר
רמות