רציחות וחטיפות של מנהיגים מרכזיים

רציחות וחטיפות של מנהיגים מרכזיים במאה העשרים נזקקו משטרי עריצות רבים למעשי רצח וחטיפה של מנהיגים מרכזיים , אידיאולוגים ופעילי חזית בגולה כאסטרטגיה מרכזית לדיכוין של קבוצות גולים . גולים פוליטיים , הנזקקים לאמצעי תקשורת מודרניים כדי לפעול מחוץ לארץ להפלת המשטר במולדת , יכולים לפעול מחוץ להישג ידו של המשטר ולפיכך יש בהם משום איום רציני . כתוצאה מכך מחזיקים הרבה שירותי בולשת סוכנים בשגרירויות בחוץ לארץ . "אם גם יוכלו להתעטר בתואר 'נספחים או בדומה לזה , תפקידם האמיתי הוא להתחקות אחר עקבותיהם של הגולים " , ואם יש צורך — לחסלם . כמה וכמה משטרים מן המולדת משתמשים דרך שיגרה בסוכניהם בחוץ לארץ לחטיפתם וחיסולם של גולים מדיניים . בימי סטאלין הקימה הג . פ . או . מחלקות מיוחדות שתפעלנה מן השגרירויות הסובייטיות באירופה כדי לפקח על גולים מדיניים . משופעות היו באמצעים , וכך היה לאל ידן לנהל מערכה שיטתית ועתירת הצלחות נגד גולים אנטי סובייטים . תחילה נגד מנהיגיהם של הרוסים הלבנים , ואחר כך נגד הטרוצקיסטים , ולאחר מלחמת העולם השנייה נגד הגולים האוקראינים .  אל הספר
רמות