הדילמה בין איש־פנים לאיש־חוץ

הדילמה בין איש פנים לאיש חוץ שיקול מעשי ראשון במעלה המפלג ארגוני גולים על פי קווים תיאורטיים הוא התפקידים שממלאים ( בהתאמה ) הגולים הפוליטיים והאופוזיציה הפנימית במאבק נגד המשטר במולדת . קריאת הגולים לשימוש באלימות ולמיגור המשטר במולדת , בניגוד למדיניות של הכוחות הפנימיים הפועלים לדה לגיטימציה ולדחייה סופית של המשטר ללא אלימות , היא סוגיה מרכזית בוויכוחים בין גולים פוליטיים , וכמובן בינם לבין הבית . לעתים מופיעות שתי קבוצות מוגדרות בבירור של גולים . האחת מונה גולים פוליטיים הטוענים שאי אפשר להפיל את המשטר במולדת אלא בפעילותם הנמשכת של אנשים הנשארים בתוך הארץ . אלה המחזיקים בהשקפה זו נוהגים לטעון שאת תפקידי הגולים יש לצמצם במתן סיוע ועידוד לפעילות מהפכנית מבית של כוחות האופוזיציה , ולגיבושן וקידומו של תוכניות במדיניות חוץ . הם דוחים את הרעיון של הפלת משטר במולדת מבחוץ , ואגב כך יש שהם טוענים כי אלימות מעין זו רק מחמירה את מנת גורלם של אלה שאותם הגולים מבקשים לשחרר . הקבוצה השנייה ממעטת בדרך כלל להתחשב באופוזיציה למשטר במולדת . היא דוגלת בשיבה למולדת , "נשק ביד ; " היא קוראת לאלימות ישיר...  אל הספר
רמות